Door René van Dam

ASV Lebo is een van de deelnemers aan Amsterdams Talent, opgezet door Topsport Amsterdam. Met dit initiatief worden hoofdstedelijke topsportverenigingen en bedrijven met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen zij van elkaars kennis profiteren.

Een gesprek met Annieck Timmerman, accountmanager bij Topsport Amsterdam.

Annieck Timmerman in gesprek met Calvin Blankendal

Wie doen er mee aan Amsterdams Talent?


Timmerman: “We hebben gekozen voor Amsterdamse verenigingen die op hoog niveau sport bedrijven en uitkomen in een van de hoogste landelijke competities. Dit zijn:

  • ASV Lebo             (zaalvoetbal)
  • Amsterdam Tigers (ijshockey)
  • Phanos    (atletiek)
  • AAC          (rugby)
  • AH&BC     (hockey)
  • Blauw Wit (korfbal)
  • VOC          (handbal)
  • Apollo     (basketbal)
  • Pirates    (honkbal)
  • Turnz       (turnen)”

Waarom hebben jullie gekozen voor ASV Lebo?

 “ASV Lebo bedrijft sport op het hoogste landelijke niveau en staat daarnaast bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is de vereniging  in een interessant stadsdeel gevestigd, met een eigen populatie. Het is hen goed gelukt om deze groep te bereiken en inspireren. Wij kunnen weer gebruik maken van het netwerk van Lebo.”

Wat is het doel van Amsterdams Talent?

“Bij deze Amsterdamse topsportverenigingen is heel veel kennis aanwezig. Kennis die ook voor het bedrijfsleven relevant is: hoe haal ik het beste uit mezelf, welke voorwaarden zijn daarvoor nodig, welke doelen stel je om tot het beste resultaat te komen? Met Amsterdam Talent willen we ervoor zorgen dat bedrijfsleven en sportverenigingen elkaar versterken door hun kennis te delen.”

Hoe gaat dit in zijn werk?

“Bedrijven kunnen geld of faciliteiten ter beschikking stellen waardoor zij bijdragen aan de ontwikkeling van de topsport in Amsterdam. In ruil daarvoor kunnen bedrijven toegang krijgen tot topsportevenementen, of clinics en lezingen bijwonen. Een voorbeeld: Leb-coach Calvin Blankendal heeft veel ervaring op topsportniveau. Hij weet wat hij moet doen om in de top te komen en te blijven. Hij zou hier een boeiende lezing over kunnen geven bij een bedrijf.

In ruil daarvoor kan Lebo gebruik maken van de kennis en faciliteiten van Topsport Amsterdam. Zo wil de nieuwe trainer Zaïd El Morabiti verder gaan met de professionalisering. Hij wil graag elke dag trainen in plaats van twee of drie keer per week. Op die manier hoopt ASV Lebo de sprong te maken naar de absolute top. Wij kunnen vervolgens kijken of wij de faciliteiten kunnen leveren. Ook kunnen zij gebruik maken van bijvoorbeeld voedingsadviezen.”

Hoe ver zijn jullie inmiddels?

“We zitten nu nog in de opstartfase. In januari is er een kick-off geweest met alle voorzitters van de deelnemende sportverenigingen. De clubs hebben een menukaart samengesteld met wat zij het bedrijfsleven te bieden hebben. Hiermee gaan wij naar het bedrijfsleven.

Tijdens de kick-off bleek dat de sportverenigingen ook veel van elkaars kennis kunnen leren. Zo heeft Pirates honkbal aangegeven graag eens een training bij de atletiekvereniging te volgen. Dus de clubs kunnen ook veel voor élkaar betekenen.”

Meer informatie over Topsport Amsterdam: https://topsport.amsterdam/?q=page&s=144