Beleid & Visie van ASV LEBO

Historie

Asv LEBO is een zaalvoetbalvereniging gevestigd in Amsterdam. De vereniging heette oorspronkelijk CC-Boys en is in 1974 opgericht. In de loop der jaren is de vereniging enkele keren veranderd van naam, samenstelling en thuishaven. Tot de fusie met ASV in 2003 was geen sprake van een formeel georganiseerde vereniging.

Na de fusie heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Deze resulteerde bij de start van het seizoen 2010/2011 onder meer in een forse uitbreiding van het bestuur die paste bij de ambities en doelstellingen van de vereniging.

.

Oprichtingsjaar

Landskampioen

Leden

Supercup

“LEBO is een grote familie. Door voetbal verbinden we de maatschappij en streven we ernaar iedereen te laten groeien. Op- en om het veld.”

Missie & achtergronden

Asv LEBO is een zaalvoetbalvereniging voor jongeren (jongens en meisjes) en volwassenen (dames en heren) die wonen binnen het stadsdeel Amsterdam Nieuw West en de omliggende stadsdelen. De vereniging kijkt niet naar leeftijd, geslacht, religie, afkomst en spelniveau, maar wil in het ledenbestand en het bestuur een afspiegeling zijn van de kleurrijke samenstelling van de bevolking van het stadsdeel. De vereniging wil iedereen in Amsterdam (Nieuw West) de mogelijkheid bieden om te zaalvoetballen, prestatief of recreatief. Asv LEBO wil een positief beeld uitdragen van onze doelgroep en bijdragen aan verdere integratie van onze leden in de Nederlandse samenleving via top- en recreatiesport, vrijwilligerswerk en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en scholen. 

Door samenwerking met scholen wordt de jeugd een mogelijkheid geboden om te sporten en zich sportief en sociaal te ontwikkelen. Door het verzorgen van zaalvoetbaltrainingen op scholen, al dan niet in samenwerking met derden, vormt Asv LEBO de link tussen sport en (voortgezet, middelbaar en hoger) onderwijs. De vereniging wil de vele allochtone jongeren en volwassenen die er wonen binnen het stadsdeel Slotervaart en de omliggende stadsdelen helpen bij het verder integreren in de Nederlandse samenleving via teamsport en leert ze omgaan met winnen, verliezen en fairplay.