ASV LEBO

CALVIJN TICKETSERVICE

Registreer online voor jouw ticket

Vanaf seizoen 2021-2022 registreert iedereen zich online en ontvang je een e-ticket.
Deze is persoonsgebonden en zal in toegang geven tot de tribune.

Je krijgt alleen toegang tot de tribune als je een ticket hebt én je schoolpas via Magister kunt laten zien! 
Bij het overtreden van de regels volgt ontzegging tot de tribune en naar ernst van de overtreding een verbod op de toegang.

Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd contact opnemnen met de verenigingsmanager: corne@asvlebo.com

“LEBO is een grote familie. Door voetbal verbinden we de maatschappij en streven we ernaar iedereen te laten groeien. Op- en om het veld.”