Integriteitsbeleid

Samen zorgen wij voor een veilige vereniging voor iedereen.

Als vereniging willen wij dat iedereen met een veilig en goed gevoel kan sporten. Het is daarom van groot belang dat we het punt van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie bespreekbaar is binnen onze vereniging en zelf een actief beleid hierin voeren, conform de richtlijnen van NOC*NSF. 

 

Omgangsregels ASV LEBO

Binnen onze vereniging ASV LEBO vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen essentieel. Daarom heeft onze vereniging een beleid gemaakt om ongewenst gedrag / seksuele intimidatie tegen te gaan. Naast omgangsregels zijn er binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon en VOG-coördinator aangesteld. Alle begeleiders van onze jeugdleden (denk bijvoorbeeld aan trainers, coaches, vrijwilligers) dienen met ingang van seizoen 2020/2021 een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren en hebben de gedragsregels ondertekent.

 

Vertrouwenspersoon ASV LEBO

Binnen ASV LEBO staat Cor Sluijter beschikbaar als vertrouwenspersoon. Voor zaken aangaande ongewenst gedrag / seksuele intimidatie binnen de vereniging kun je een bericht sturen naar Cor.

Naast de vertrouwenspersoon kun je ook terecht bij het landelijk vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF

Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

COR SLUIJTER

COR SLUIJTER

Vertrouwenspersoon

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Binnen ASV LEBO is Corné Rademaker aangesteld als VOG Coördinator. Hij is verantwoordelijk voor de het aanvragen van de VOG, de archivering en dient de betrokken instanties op de hoogte te brengen van het al dan niet verkrijgen van een VOG.

Een aanvraag voor een VOG dient schriftelijk te worden ingediend via corne@asvlebo.com.

Waarom een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in deze; het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, coaches en/of vrijwilligers.
Daarnaast vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, nogmaals een functie binnen onze vereniging kunnen uitoefenen.
Kijk ook voor meer informatie over de VOG op de site van het NOC*NSF.

 

Aannamebeleid vrijwilligers ASV LEBO 

Om de professionaliteit van onze vereniging te bevorderen gaan wij nauwkeurig om met de selectie van onze vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers/functionarissen met de juiste bedoelingen worden aangenomen hebben wij een aannamebeleid opgesteld, volgens het volgende stappenplan:
– Er is een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger/functionaris;
– Er worden referenties gecontroleerd, zo worden ervaringen met bijvoorbeeld andere verenigingen gedeeld;
– De VOG wordt aangevraagd en in ontvangst genomen;
– De vrijwilliger/functionaris ondertekent een overeenkomst met daarbij de gedragsregels van de vereniging.

 

 

“LEBO is een grote familie. Door voetbal verbinden we de maatschappij en streven we ernaar iedereen te laten groeien. Op- en om het veld.”