Jolanda Hogewind, directeur van het Calvijn met Junior College is de trotse winnaar geworden van de Penning Sportraad Amsterdam 2014. Namens AORC/Lebo Vastgoed feliciteren wij onze samenwerkings partner met het behalen van deze Penning.

Als partner van het Calvijn met Junior college zijn we zeer verheugd dat Jolanda Hogewind de penning heeft gewonnen. De intensieve samenwerking tussen het Calvijn en AORC met verschillende projecten op het gebied van talentontwikkeling middels Sport is op deze manier opnieuw een bevestiging dat we met zijn allen op de goede weg zijn. Dit steuntje in de rug is een extra motivatie om nog intensiever en beter samen te gaan werken om jongeren uit de achterstandsklasse op weg te helpen naar een positieve toekomst.

Vorig jaar werd voorzitter Ronald van Teeffelen geselecteerd. Hij zat bij de laatste 5 en won de penning net niet. Daarom zijn we extra blij dat Jolanda hem dit keer wel heeft gewonnen.

Joalanda wint oorkonde

De Penning Sportraad Amsterdam wordt jaarlijks uitgereikt aan een Amsterdammer die met durf, visie, ambitie en inzet een grote bijdrage heeft geleverd aan de sport in Amsterdam. Het gaat bij deze uitreiking dus niet om de sporter, maar om een bestuurder, professional, vrijwilliger, vereniging of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport en het sportbeleid binnen Amsterdam.

Donderdagavond 5 juni jl. was de Ajax-foyer van de Stadsschouwburg voor de ruim 100 aanwezigen het decor van de vijfde uitreiking van de Penning Sportraad Amsterdam. Hier overhandigde voorzitter Robert Geerlings namens de jury de Penning Sportraad Amsterdam 2014 aan Jolanda Hogewind. Zij kreeg alle lof voor haar structurele investeringen in sportactiviteiten op het Calvijn met Junior College, omdat zij ervan overtuigd is dat dit niet alleen het schoolklimaat, maar ook de cognitieve prestaties van de leerlingen verbetert.

De jury van de Penning sportraad omschrijft:

Na een zorgvuldige en deskundige afweging gemaakt te hebben, heeft de jury besloten de Penning Sportraad Amsterdam 2014 toe te kennen aan Jolanda Hogewind. Jolanda werkt nu bijna vijf jaar als directeur op het Calvijn met Junior College. Deze vmbo- en MBO- school in Stadsdeel Nieuw-West was jarenlang negatief in het nieuws en stond bekend om haar hoge school uitval, matige leerprestaties, achterstallig onderhoud en gebrekkige betrokkenheid onder leerlingenen, ouders en leerkrachten. Inmiddels lijkt het tij gekeerd en is het Calvijn met Junior College weer een school waar Amsterdam trots op kan zijn. Sport heeft een bepalende rol gespeeld in deze transformatie en Jolanda was daar de drijvende kracht achter. In een omgeving waar dit niet als vanzelfsprekend werd beschouwd., heeft ze vanaf haar aantreden stevig en structureel geinvesteerd in sport. Jolanga ging hierin veel verder dan het obligate potjes schooloetbal, omdat ze geloofde in de veelzijdige kracht van sport en de vele verschillende positieve effecten daarvan op het onderwijs.

Zo is onder haar leiding de kwantiteit en kwaliteit van het sportaanbod op het Calvijn sterk toegenomen. Leerlingen kunnen kiezen tussen tal van trainingen in sportdisciplines die aansluilten bij hun actuele behoeften en bij de omgeving. Ook is een zaalvoetbalschool opgericht voor zowel jongens als meisjes, waar trainen en spelen wordt gecombineerd met huiswerk maken en gezonde maaltijden. Zeer bijzonder is dat het eerste team, bestaande uit louter leerlingen van het Calvijn, in de topklasse acteert.

Daarnaast wordt leerlingen de mogelijkheid geboden cursussen te volgen waarin ze worden opgeleid tot bijvoorbeeld scheidsrechter of jeugd sportbegeleider. Dit leidt niet alleen tot meer onderling begrip en respect en helpt persoonlijkheden vormen, maar brengt ook weer een groep leerlingen met andere interesses in beweging.

Jolanda aarzelt niet om haar omvangrijke netwerk te benutten voor het stimuleren van een actieve leefstijl en het ontwikkelen van nieuwe sportieve projecten. Het voetbaltoernooi tussen leerlingen van het Calvijn en Young Professionals van de ZuidAs is daar een mooi voorbeeld van. Met behulp van sport brengt zij hiermee jaarlijks twee werelden samen die normaliter gescheiden leven. Leerlingen van het Calvijn worden teamgenoten van juristen en accountants, gaan op bezoek en maken kennis met een wereld waarin doorstuderen geen uitzondering vormt. Van rolmodellen als Zaid el Morabiti, speler van AORC/Lebo Vastgoed en het Nederlands zaalvoetbalteam, maakt Jolanda danktbaar gebruik om het plezier, maar vooral ook het belang van sport op de jongeren over te brengen.

Voor leerlingen met een talent voor sport zijn speciale begeleidingstrajecten ontwikkeld en onlangs is op het Calvijn de eerste Sportklas gestart. Hoewel Jolanda zich al lange tijd sterk maakt om het Calvijn te laten erkennen als officiële Topsport Talentschool, verliest ze zeker de overige leerlingen niet uit het oog. Juist omdat sport en bewegen vaak geen vast onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven van kinderen in Nieuw-West, heeft ze de verlengde schooldag ingevoerd met een uitgebreid aanbod naschoolse sportlessen. Bovendien heeft ze er voor gezorgd dat veel van haar leerlingen uit gezinnen met een kleine beurs waar sporten geen prioriteit heeft, konden doorstromen naar verenigingen.

De hele school profiteert ten slotte van de keuze van het schoolbestuur om in de nieuwbouw aan de Pieter Calandlaan een multifunctioneel gebouw te realiseren waar sport en gezondheid een zeer voorname positie innemen. Episch centrum van het nieuwe gebouw zal een grote sporthal worden, waar leerlingen en buurtbewoners elkaar ontmoeten om te sporten en bewegen.

De gevolgen van deze en vele andere initiatieven zijn niet onopgemerkt gebleven. Leraren constateerden dat de leerlingen door de structuur van de sportactiviteiten gemotiveerder zijn tijdens de lessen en zagen de schoolresultaten verbeteren. De betrokkenheid onder leerlingen, ouders en leraren is toegenomen en zorgt samen met de goede sfeer op en om school voor een hernieuwde trots.

De jury roemt de inzet en vasthoudendheid waarmee Jolanda sport verweefde met de levens van haar leerlingen en met haar school. Hoewel dit tot de taak van een directeur zou kunnen worden gerekend, is het geloof en enthousiasme van Jolanda bepalend geweest voor het succes. Dat zij vele vrije uren investeerde in het ontwikkelen en opstarten van de meest uiteenlopende sportinitiatieven onderstreept dit.

De Jury is bovenal gecharmeerd van de wijze waarop Jolanda Hogewind structureel in sport heeft geïnvesteerd, omdat zij gelooft dat dit het klimaat op school en de schoolprestaties ten goede komt. In het licht van de discussie over de uitbreiding van het bewegingsonderwijs die wij als Sportraad Amsterdam al geruime tijd voeren, blijkt steeds weer dat de kwaliteit en kwantiteit van sport en bewegen op school (helaas) nog altijd in grote mate afhankelijk is van het geloof, enthousiasme en de inzet van individuen. Jolanda Hogewind is zo’n bepalend individu. Naar mening van de Jury dienen we haar daarom niet alleen te koesteren, maar al haar inspanningen en resultaten breed onder de aandacht te brengen van bestuurders, beleidsmakers en betrokkenen zowel binnen de onderwijswereld als daarbuiten. Jolanda Hogewind levert het bewijs van de veelzijdige kracht van sport en de belangrijke toegevoegde waarde hiervan voor het onderwijs.

Op grond van deze en vele andere niet genoemde verdiensten kennen wij met veel waardering voor de inzet en de getoonde maatschappelijk betrokkenheid de Penning Sportraad Amsterdam 2014 toe aan:

Jolanda Hogewind

Oorkonde 2014

Naast Jolanda Hogewind waren mede-oprichter en oud-jeugdcoach van de Amsterdam Pirates Loek Loevendie, het Stichtingsbestuur van de Ben Bril Memorial, de meisjes- en vrouwenafdeling van SC Buitenveldert en het schaatsevenement de Coolste Baan van Nederland genomineerd voor de Penning Sportraad Amsterdam 2014. Om zijn erkentelijkheid en waardering uit te spreken voor de unieke prestaties van deze genomineerden voor de sport in Amsterdam, heeft de Sportraad hen allen de oorkonde van de Penning Sportraad Amsterdam 2014 uitgereikt. Jolanda ontving vervolgens de Penning Sportraad Amsterdam 2014 uit handen van de voorzitter van de Sportraad Amsterdam.