Door René van Dam

Ook jongeren met een verstandelijke beperking kunnen tegenwoordig bij ASV LEBO terecht. Onder de naam ‘Vrienden van ASV LEBO’ voetballen zij elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur in Sporthal Calvijn. Voor geïnteresseerden is er nog steeds plaats. Vadym Zellner, projectleider van ASV Lebo, vertelt.

Hoe kwamen jullie op dit idee?

Zellner: “Een van onze trainers heeft een neefje met het syndroom van Down. Bij de dagbesteding die deze jongeren bezoeken is het niet mogelijk om aan zaalvoetbal te doen, terwijl ze het juist geweldig vinden. Omdat ASV LEBO vooral oog heeft voor kwetsbare groepen in de samenleving wilden we hier echt mee aan de slag. We hebben toen een plan ingediend bij de bank. Deze hebben een bedrag gegeven waarmee we een zaal en trainer konden regelen.”

Op welke manier hebben jullie deze groep jongeren bereikt?

Zellner: “We hebben contact gelegd met de Vrienden van Nieuw-West en Stichting Prisma. Deze organisaties verzorgen de dagbesteding voor verstandelijk beperkten. We hebben gewoon gezegd: ‘Jongeren vanaf circa 16 jaar die interesse hebben kunnen langskomen.’  Op dit moment  hebben we elf deelnemers.”

En hoe zijn de reacties?

Zellner: “De jongeren vinden het schitterend. Ze worden elke zondag gehaald en gebracht en spelen onder leiding van een deskundige trainer. De één heeft een grotere beperking dan de ander, dus daar houden we ook rekening mee. Sommigen vinden het gewoon heerlijk om een paar rondjes door de zaal te rennen, terwijl anderen echt wat willen leren. Dat is allemaal mogelijk. Het is dus geen standaard training, het gaat erom dat ze een uurtje lekker hun energie kwijt kunnen. Alle deelnemers spelen in een origineel ASV LEBO-shirt, want we willen ze ook zoveel mogelijk bij de club betrekken. Daarom willen we hen binnenkort uitnodigen bij een thuiswedstrijd van het eerste team, waarbij ze een eigen plek op de tribune krijgen.”

Hoe kunnen jongeren zich aanmelden ?

Zellner: “We hebben op dit moment nog plaats. Alle jongeren met een verstandelijke beperking, in de leeftijdscategorie van circa 16 tot 24 jaar, kunnen zich aanmelden via onderstaande contactgegevens. Deelname is gratis en de jongeren worden gehaald en gebracht.”

Aanmelden kan via  Vadym@asvlebo.com, telefoon: 06-29309849.

Of via fadoua@vriendenvannieuwwest.nl, telefoon: 020-3627937.

Het zaalvoetbal vindt plaats in de sporthal van het Calvijn Collega, Pieter Calandlaan 3.

Meer informatie is ook te vinden op: https://asvlebo.com/asv-lebo-start-met-nieuwe-project-vrienden-van-asv-lebo/